Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 24.8.2017

1 Rekisterinpitäjä

Oy Skinnvest Ab (0691497-0)
Unioninkatu 28 A 00100 HKI
tel. 0103225493

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Oy Skinnvest Ab
Unioninkatu 28 A 00100 HKI
tel. 0103225493
moc.e1524585409effoc1524585409streb1524585409or@ee1524585409ffocs1524585409trebo1524585409r1524585409

3 Rekisterin nimi

Robert’s Coffee kanta-asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Robert’s Coffee kanta-asiakasrekisteri asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Robert’s Coffee kanta-asiakasrekisteriin tallennetaan käyttäjän ostohistoria kanta-asiakasetujen myöntämiseksi. Kanta-asiakasedut voivat olla mm ostoetuja ja muita tarjouksia.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä luovuttaa tiedot itse. Rekisteritiedot jäävät rekisterinpitäjälle itselleen. Tiedot tallennetaan tietoturvasyistä kolmannen osapuolen järjestelmiin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyttäjän tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Käyttäjän tiedot ovat rajatusti rekisteripitäjän henkilökunnan käytettävissä. Käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on henkilöreisteriin tallennettusekä henkilötietolain 29§ mukaisesti vaatia häntä koskevia virheelisten tietojen korjaamista. Kirjalliset tarkennuspyynnöt pyydämme toimittamaan osoitteella Oy Skinnvest Ab,Unioninkatu 28 A, 00100 HKI.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käyttäjän henkilötiedot ei siirretä EU.n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdolliset paperikopiot rekisteritiedoista tuhotaan tietoturvaa noudattaen kolmannen osapuolen toimesta. Rekisterin käyttäjiä koskee salassapitosopimus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.